2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI
657-18-8901-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " TRIO TEK " SH.P.K.
810814914
2018-12-24 18834 €

Afatet kohore

Sanimi i rrjetit te ujesjellsit ne lagje të Parteshit
658-18-7609-5-2-1
KOMUNA PARTESH KUSHTRIMI NM SH.P.K.
601634191
2018-12-10 20810 €

Afatet kohore

Shërbimet e Bife-së për nevojat ë Komunes
GRA618-17-3866-2-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me Reagjenta per Laborator
(Meterial Shpenzues-Lot-4-)
220-21-1287-1-1-1
SPITALI FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me gazra industriale për KEK-sh.a.
KEK-21-273-1-1-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N. P. T. Sh. ,,Bubeari Komerc"
600104559
2021-04-02 286512 €

Afatet kohore

NDËRTIMI I NJË FERME BLEGTORALE
62500-20-7102-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË
62500-20-314-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2020-03-12 9763 €

Afatet kohore

Furnizim me reagjent per laborator per pajisjen AU400.
220-70001-0731-17-2675-1-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE N.T.P. " Buli - Medical "
600133011
2017-10-30 19585 €

Afatet kohore

Përkthimi i dokumenteve zyrtare në gjuhë të huaja për nevojat e Masht_it,
208 Udheheqesi-19-3046-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me pelet për ngrohje të QMF-re
VU644-18-6215-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " AOME " SH.P.K.
601258785
2018-10-01 6450 €

Afatet kohore

Furnizim me IT paisje per nevoja te Qendres se Studenteve
1020890500-18-8023-1-2-1
QENDRA E STUDENTEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC
633-19-9342-1-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " NATONII " SH.P.K.
810149478
2019-12-31 34990 €

Afatet kohore

Ri-tender Furnizim dhe Mirembajtje e Rrjetit të Stacioneve për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit
( Furnizimi me Pjeset e parapara per nderrim )
210-18-5209-1-1-1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor Gazmend Boshnjaku B.I.
810546210
2018-09-03 32068 €

Afatet kohore

Furnizim me Ekstrat per formimin e shkumes per NJPZSH
651-19-1352-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " PASTOR KOSOVA " Sh.p.k.
810484775
2019-08-28 3487 €

Afatet kohore

Furnizim me paisje të IT-së –per nevoja të MMPH-së Ri-Tender
210-16-200-1-2-1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material ndërtimor për rindërtim dhe meretim te shtëpive.
642-17-4792-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË " PROJEKTUESI " SH.P.K.
601219521
2017-12-08 5442 €

Afatet kohore

Dekorimi i Qytetit gjatë festave të fundëvitit
OB614-18-9400-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ " ETM Group " SH.P.K.
601694153
2018-12-27 6739 €

Afatet kohore

Renovime ne objektin e Radios
RTK-18-7096-5-3-6
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK N.N.P. " Wenda "
600203939
2018-10-18 8223 €

Afatet kohore

“ Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK ”
124000-16-164-2-2-1
AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i shtëpive për raste sociale - shtëpia e z. Ismet Reka nga fshati Nerodime e Epërme.
656-18-8718-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N.P.N. "Agoni"
600230669
2018-12-07 12925 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky