2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të brendshme të UHZ- KONTRATË KORNIZË
uhz-21-1746-2-1-1
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Larja e Veturave për nevojat e MAP-it
202-17-1172-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material Ndëritmor për FBV.
242-18-7742-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me inventar të Institucionin Parashkollor Daradani
651-17-4020-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Realizimi i shpimeve gjeomekanike dhe punimi i elaboratit për lokacionin e shkollës fillore në Malishevë
208 Udheheqesi-18-4753-2-3-6
MINISTRIA E ARSIMIT N.P.T. "Komplast"
600032031
2018-08-16 8071 €

Afatet kohore

Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz otpada - Ritender
(Furnizim me automjete për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave - Ritender )
GRA618-17-5225-1-1-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

NDËRTIMI I TRAFOSTACIONIT PËR KYQJE TË OBJEKTEVE PUBLIKE DY QENDRAT E BANIMIT SOCIAL DHE DY ÇERDHET PUBLIKE
62500-20-4731-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Dekorimi i qytetit për festa të fund vitit
VU644-20-7359-2-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " COMPASS IT " SH.P.K.
601250012
2020-12-10 8777 €

Afatet kohore

Furnizim me sete kirurgjike për Kardiokirurgji
701-18-7606-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " KONTI " SH.P.K.
810029753
2018-11-12 9993 €

Afatet kohore

Furnizim me pais matriale mbrojtës, barëna dhe paisje mjekësor për QKMF-je Shtime. Për menaxhimin, trajtimin dhe mbrojtjen nga Covid-19
617-20-7467-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL Shefqet Mehmetukaj B.I.
810513491
2020-12-03 40752 €

Afatet kohore

Furnizim me sol NaHCO3 1.4% 250ml
701-19-6383-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material Administrativ dhe tonera
631-18-7379-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Rregullimi i hapsirave për organizimin dhe funksionimin e qendrave të shërbimeve të qytetarve në Komunën e Shtimës-Rishpallje Loti -I- Mobilimi i sporteleve të Komunës Loti -II- Furnizimi me IT
617-17-4507-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit
659-19-1675-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.SH. " TRIMI MED "
600844402
2019-05-14 5870 €

Afatet kohore

RENOVIMI I VARREZAVE TË MARTIRËVE DHE LAPIDARIT NË FSHATIN BALINCË DHE FSHATIN GURBARDHË KOMUNA MALISHEVËS
62500-20-7101-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE MAZREKU SH.P.K.
811303784
2021-01-14 9923 €

Afatet kohore

Nabavka bele tehnike za potrebe vatrogasne službe u Severnoj Mitrovici
647-20-2017-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ŠVARCVALD D.O.O.
811290733
2020-05-29 4200 €

Afatet kohore

Furnizimi me material mbrojtës kundër Covid 19. (Maska dhe dezinfektues)
657-20-6579-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ri-Shpallje Ndërtimi i Qarkores - Tranziti i ri
632-19-2998-5-1-1
KUVENDI I KOMUNËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Lipjan
210-18-6360-5-1-1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor N.N.P.T. " Engineering "
600227335
2018-11-26 900000 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sanacija i uredjenje mostova u opstini Zubin Potok
645-18-7824-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK P.P. " S - MONT "
601610159
2018-11-13 42672 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky