2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Vizite e arsimtareve ne Shqipëri
659-19-1909-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL " ARDITI TOURS " SH.P.K.
601073167
2019-04-26 5845 €

Afatet kohore

Furnizmi me kositëse të barit për nevojat e shkollave dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike
VU644-18-4165-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " ARDA " SH.P.K.
601268479
2018-07-05 4490 €

Afatet kohore

''Furnizim me Kemikate dhe materiale tjera Shpenzuese''.
242-19-2179-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Angazhimi i një kontraktorit individual,ekspertë në kuadër të divizionit DGADH sistemit SMIA
208 Udheheqesi-21-867-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT Bersant Krasniqi
1019697882
2021-03-26 15600 €

Afatet kohore

Furnizim me pajisje kompjuterike Lot 1
202-17-2004-1-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Asfaltiranje ulice u selu Grncar
660-20-5854-5-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT Pro & Co Group SH.P.K.
811092254
2020-11-09 49867 €

Afatet kohore

Pregradivanje hola opštinske zgrade u Gracanici
GRA618-18-973-5-3-6
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " LPoint " SH.P.K.
810016643
2018-03-19 7233 €

Afatet kohore

Furnizim me Kontrast Jojonik
00220-20-390-1-3-6
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i urave në Komunë-Leshan (Rr. Shaban Kryeziu), Reshtan (Rr. Shpati), Studenqan-Tërrnje, Suharekë (Mulliri i Beqës).-Faza e dytë
624-20-6124-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-11-11 74003 €

Afatet kohore

Rindërtimi i Lapidarit “Zahir Pajaziti” Pestovë - Vushtrri
253-19-6785-5-2-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N.N.P. "HYSNIA"
600023402
2019-09-30 41254 €

Afatet kohore

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT
(Lot I – Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec)
623-21-665-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË Granita Behra
1231737673
2021-04-02 3960 €

Afatet kohore

Furnizim me impute bujqësore për nevoja të Institutit Bujqësor të Kosoves-Pejë
203-17-2413-1-2-1
MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me Paisje për Qendren e Inovacionit të Ndëmarrësisë në UMIB-Mitrovicë-Furnizim me Laborator par Teknologji ushqimore
97900-19-9131-1-2-1
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirëmbajtja dhe Servisimi i 3 Ashensorve në Objektin 1 dhe 1 Ashensor ne Objektin e Rektoratit në UMIB-Kampusi Universitar.
97900-19-9133-2-2-1
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja dhe rregullimi i konstruksioneve dhe objekteve nga metali, druri dhe plastika (projekt 3 vjeqar)
656-20-5041-2-1-1
KOMUNA FERIZAJ "ARLINDI"SHPK
811049916
2020-11-12 4181 €

Afatet kohore

Shërbime hoteliere për nevoja të MASH-it
208 Udheheqesi-20-4430-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Asfaltimi i rrugës nga Dobratini në Sllovi dhe rrugës së kuqe në Sllovi
613-17-4276-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me lëndë djegëse - dru
612-19-9092-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË Milaim Bejta B.I.
810443416
2019-12-13 34596 €

Afatet kohore

Furnizim me folie plastike
612-20-1803-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË AGRION SH.P.K.
810836075
2020-06-01 19000 €

Afatet kohore

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale..
642-20-7584-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË Xhevdet Klinaku B.I.
810694118
2020-12-22 34 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky