2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Rekonstruimi i QKMF Adem Ukëhaxhaj -Deçan
631-19-8901-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " SHALA - BUILDING " SH.P.K
810180844
2019-12-09 8667 €

Afatet kohore

“Shërbime hoteliere në objektin e MKK-së”
211-18-3713-2-2-1
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA '
600227856
2018-07-09 52612 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ndrqimit publik
617-20-7863-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-12-17 35070 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Infrastrukturni radovi
646-17-5079-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Radule Stevic B.I.
811123760
2017-12-08 18372 €

Afatet kohore

Renoviranje fiskulturne sale Srednje tehnicke škole Mihajlo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici
647-17-3357-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim dhe shërbime të internetit, VPN dhe WLAN për Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina’’
242-19-9542-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

“Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së” 2 Lote
(Lot 1)
00220-20-7515-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike.
622-18-2949-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT N.T.T.,,Halimaj-Reisen"
600025341
2018-05-14 3900 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim e paisje Teknike
242-18-5403-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N.P. " Data Com"
600319455
2018-09-03 1630 €

Afatet kohore

Renovimi i shkollave në Deçan
631-19-5731-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Ermal Dinaj B.I.
810756273
2019-08-29 44388 €

Afatet kohore

Furnizim me pleh artificial
612-21-2309-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË "eor group " SH.P.K.
810872946
2021-05-19 9914 €

Afatet kohore

Furnizim me pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-20-5817-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Rregullimi i vendit ku do të ndërtohet objekti i zjarrëfikësve
636-18-4376-5-3-6
KOMUNA E JUNIKUT Lulzim Beqiraj B.I.
810215394
2018-07-09 1140 €

Afatet kohore

Sigurimi i objektit dhe paisjeve
NP Termoskos.sha-18-988-2-3-6
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A
600017877
2018-03-16 7778 €

Afatet kohore

Kanalizimi fekal në Rakinicë - faza 2 - Ritender
643-20-5335-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me produktin IBANDRONATE
00220-19-6140-1-2-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

RREGULLIMI I QENDRËS SË QYTETIT NË MAMUSHË -Ri-Tender
626-17-3966-5-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Doma zdravlja
645-18-2223-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK MADEKOS SH.P.K.
811560293
2018-05-03 9874 €

Afatet kohore

Furnizimi dhe vendosja e rrjetit kontrollues për monitorimin e mbarëvajtjes në punë tëpersonelit të QKMF-së
656-19-3963-1-3-6
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje nga projekti Impulse
242-18-6459-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky