2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Mirembajtja dhe perditesimi ii kutise elektronike- Ritender
202-19-4706-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Volljakë - Komuna e Klinës-RITENDER
0-19-6609-5-2-1
CDI " Muratori " SH.P.K.
810048498
2019-10-11 229179 €

Afatet kohore

Furnizim me kalda
KM653-20-5382-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.N.P."B-ENGINEERING"
600756540
2020-10-21 15555 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë
(Lot 1 Zgjerimi i sistemit të ujitjes në fshtin Pantin dhe Samadraxh-Vushtri)
203-17-2005-5-1-1
MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL " K-ING " SH.P.K.
600505880
2017-08-21 507657 €

Afatet kohore

Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU
616-20-7879-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-12-18 112555 €

Afatet kohore

Renovimi i hapësirave te jashtme te ndërtesave te MASHT dhe ASHAK
202-19-5115-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " BENI COMPANY " SH.P.K.
600868965
2019-11-04 46493 €

Afatet kohore

Sherbime shtypi (botimi dhe furnizimi i vjetarit 2018)
659-19-236-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL EUROPRINTY
810444878
2019-02-28 1350 €

Afatet kohore

Transporti i nxënësve në relacione të ndryshme (LOT I, II, III, IV)
(LOT I. Transporti per nxenesit ne relacionin Podgorc-Viti dhe anasjelltas)
657-17-3741-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI "Merkatori" SH.A.
600008850
2017-09-11 2060 €

Afatet kohore

Izgradnje trotoara u Tomancu - deonica II
661-20-4990-5-2-1
KOMUNA RANILLUG " Ardhmëria" SH.P.K.
600085064
2020-10-02 12296 €

Afatet kohore

Furnizim me Video gastroskop kompatibel per video sistemin ekzistues Olympus optera
701-19-578-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.P "ERAMED"
600017116
2019-03-29 9999 €

Afatet kohore

Furnizim me UPS për Kino-projektorin e kinemas
657-20-2632-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me tabela Elektronike
242-17-3975-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " AXA " SH.P.K.
600730784
2017-10-16 23727 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja hixhenike e objektit të administratës komunale dhe objekteve publike në Deçan
631-17-2340-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Sherbimet e servisimit dhe mirembajtjes te veturave zyrtar
40800-16-174-2-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare
(Montimi i Laminatit)
242-18-7233-5-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2018-10-29 30824 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të
253-18-7136-5-3-6
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) CONSTRUCTION GROUP SH.P.K.
810831645
2018-10-15 9745 €

Afatet kohore

Furnizim me blloka te paraqitjes se kandidadeve , blloka te ngasjes te vlersimit
205-18-6047-1-3-6
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Sherbimet hoteliere ne ndertesat qeveritare Lot 1 dhe Lot 2
(Ministria e puneve te jashtme)
202-16-307-2-1-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së.
33600-20-5028-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-11-06 21953 €

Afatet kohore

KYQJA NË RRJETIN ELEKTRIK E OBJEKTIT TË MUZEUT DHE SAHATË KULLES K.MALISHEVË
62500-20-8207-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2021-01-11 3590 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky