2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pjesë ndërrimi për eskavator me vemëza
KEK-20-3410-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Solar "
600211289
2020-10-15 32320 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa
KEK-21-406-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Segment Kosova " SH.P.K.
601711593
2021-03-30 9191 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një (1) kamion për bartjen e mbeturinave
UNITETI-20-3423-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-16 27150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të vogla për nevojat e drejtorisë DSHP-së
622-20-6562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " IT MARKET " SH.P.K.
600662557
2020-11-25 9750 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me drunjë dhe dërrasa për Minierë
12997 12998-21-1009-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2021-03-30 9794 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese ne ndertimin e Gjykates ne Fushe Kosove
328-19-9445-5-2-5
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " Kompania Prishtina " Sh.p.k
600109723
2020-04-01 23683 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Ndërtimi i objektit te Qendrës se Mjekësisë Familjare ne Strellc te Epërm”
206-20-7429-5-2-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2021-02-01 258377 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rrugës Sahit Tixhja , Tetova , Sadri Guraziu , Kroi , Evetari në Bllacë- Faza dyte
624-20-5073-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-10-28 25797 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kshilltar per modulin Menaxhimi i Kontratave sistemi E-Prokurim
611-21-395-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Majlinda Kurrumeli
1231839778
2021-03-26 4390 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i të gjitha objekteve publike dhe rrugëve lokale në kompetenc të Komunës me qëllim të marrjes së masave preventive kundër Virusit COVID-19
655-20-6441-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-11-19 49970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks Kontratë për ndërtimin e memorialit të Komandant Drinit
622-20-8255-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-15 13876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renoviranje toaleta u Gimnaziji u Severnoj Mitrovici
647-20-1591-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-02 29927 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj higjienik per familjet ne situat te veshtire ekonomike gjate situates me COVID 19
616-20-6095-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Proex SH.P.K.
810806862
2020-12-08 18060 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i Zhveshtore ne Sodovinë te Jerlive
657-20-4333-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI Nuhi Azemi
810786189
2020-09-11 2495 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me pajisje te teknologjise inforrmative
PR 2019-21-1641-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. Botek shpk
600151328
2021-04-21 9591 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Autoambulancë për nevojat e ISSH-së”
209-21-1142-1-2-1
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-04-26 38850 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve Laboratorike për FIEK nga Projekti ERASMUS.
(Furnizimi dhe instalimi i sistemit të sensorëve për ujë, ajër dhe detektimin e telefonave mobil (smart) Specifikimi Teknikë i sistemit të Rrjetit pa Tela të Sensorëve në lumin Sitnicë)
UNIVERSITETI I PRISHTINËS IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë
810844028
2020-09-09 25293 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Dru për Ngrohje për githa Njësite Operative te KRM “Pastrimi”, Prishtinë
Vete Financim-20-5841-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-11-12 9600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim
KM653-20-9-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-01-27 9888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me materiale( kimikate) laboratorike
12997 12998-21-2363-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " UNI- LAB " SH.P.K.
810153461
2021-05-21 4901 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky