2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugeve . Rrustem Elshani (te vorrezat), Pjeter Budi , Xhemaj Kada në Sllapuzhan.Ndërtimi i rrugës Afrim Buqa në Luzhnicë.Ndërtimi i rrugeve lokale Isuf Meta segment, në Javor-Faza e dyte
624-20-5085-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-11 10665 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renoviranje sportskog terena i uredenje dvorišta u osnovnoj školi Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-20-1678-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-05-29 85997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë
KRURGJA-20-335-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. Fatmir Murtezaj
811261916
2020-03-12 4740 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me makinizëm për vizatimet e fëmijëve
616-21-1788-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ETIANI
811224766
2021-05-17 9876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-3
vetak-20-8249-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ARENA COMPANY " SH.P.K.
810194720
2021-01-06 2697 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Hapja e rrugëve fushore- Faza e III- të
636-20-1695-5-2-1
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-06-11 40851 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Plotesimi I dokumentacionit per kushtet dhe leje ndertimore per objektin teknik per sistemin e radiove ne Germi
254-20-425-2-3-6
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-09-22 4779 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
(LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës)
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Ciment
12997 12998-21-857-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " JEFES GROUP SH.P.K.
811487679
2021-03-23 3461 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË ÇERDHËS SË FËMIJËVE NË FSHATIN RATKOC
623-20-3129-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-07-10 39968 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i objekteve dhe hapësirave publike
615-20-932-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-04-13 93530 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Matja e Kënaqëshmerisë së Konsumatorëve për Furnizim me Ujë dhe Shërbime të Kanalizimit
70433736-20-36-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " COMPASS IT " SH.P.K.
601250012
2020-02-10 3044 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e një veture të terrenit e kombinuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë
616-20-3076-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AUTOTRADE " SH.P.K.
600289260
2020-08-14 47790 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK NË INSTITUCIONET EDUKATIVO-ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-20-5645-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE EDONI OIL
811150961
2021-01-19 32041 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnzimi me papuçe frenuese për lokomotiva
10908-20-2778-1-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-08-19 13680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE
623-20-5659-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-26 148918 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material laboratorik për QKMF-Dragash –RITENDERIM
621-21-1522-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.T.SH. " Atom - Med "
600374326
2021-04-22 1965 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e kontenjerëve për vendbanimet e Komunës së Fushë Kosovës
612-20-5547-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË Seykos SH.P.K.
810547474
2020-11-05 68496 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Opremanje sanitetskog vozila
641-20-3792-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-09-15 15240 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi dhe rregullimi i lumenjëve në Komunë - Reqan ,Mushtisht ,Terrnje ,Gelancë ,Vraniq ,Semetisht ,Leshan ,Sopijë-Faza e dytë
624-20-5683-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.T.P."PONI"
600446901
2021-01-15 84125 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 2921 Ritender-Punëte ventilimit në objektin e patologjisë dhe Neonatologjise si dhe punët renovuese në repartin e Pediatrise | 2
4 11943 NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP | 2
5 598 RIPARIMI I CHILLERIT NË ADMINISTRATË-RITENDER | 2
6 2817 Izrada potpornog zida i sanacija dela ulice Cara Dušana | 2
7 8687 Nabavka audio-video uredaja za potrebe decijeg obdaništa | 2
8 2039 Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike. | 2
9 11864 Ri-Shpallje Furnizim me perde | 2
10 1677 Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të | 2

Kontakt
Clicky