2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Fondi emergjent - Shërbimet për zjarrfikës
624-17-2922-2-2-1
KOMUNA SUHAREKË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RIPARIMI I CHILLERIT NË ADMINISTRATË-RITENDER
214-18-4914-2-3-6
POLICIA E KOSOVËS " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2018-08-02 5000 €

Afatet kohore

Hartimi i planeve të detajuar
655-19-7107-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH. " Vizion Project "
600278370
2020-01-13 18700 €

Afatet kohore

Ritender-Studimi i Fizibilitetit të sektorit të Sterilizimit dhe Hemodijalizes pran SHSKUK-së
(LOT 1)
00220-19-6141-2-2-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS D&D Business Support Center L.L.C.
811374462
2019-10-01 46020 €

Afatet kohore

RISHPALLJE SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK-MALISHEVË
62500-17-4871-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Fidane ARRE dhe LAJTHI.
642-18-8307-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË "SEMENARNA" SH.P.K.
600389565
2019-02-11 9996 €

Afatet kohore

“Furnizim me pajise te TI-së - Server për MPB-ARC”
214-20-6569-1-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2020-12-18 21269 €

Afatet kohore

Rekonstrukcija krova obrazovnog centra u Lapljem Selu
GRA618-20-5631-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2020-10-21 14712 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender
202-19-4520-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N.N.P. "AS-ING"
600731344
2019-08-20 29421 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e automjetit për vaksinim dhe patronazh për QKMF”Adem Ukëhaxhaj” në Deçan
631-17-3648-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Mercom Company SH.P.K.
810298548
2017-09-04 16980 €

Afatet kohore

Asfaltimi i rrugëve Musli Krasniqi - Siboc, Jusuf Pllana dhe K.Devojka - Plemetin
OB614-20-6403-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-11-06 67488 €

Afatet kohore

Përkthimi i dokumenteve zyrtare në gjuhë të huaja për nevojat e Masht_it,
208 Udheheqesi-19-3666-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Material Madicinal (Mantilla,kllompe,pantolla)
70040-19-9270-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " Fame " SH.P.K.
601148176
2020-02-05 14133 €

Afatet kohore

Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap - muret mbrojtëse afër mureve
615-19-8338-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2019-12-06 59543 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Deçan
631-18-8175-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Izgradnja elektro instalacija za prikljucenje socijalnih zgrada u Lapljem Selu na elektro mrežu
GRA618-19-4749-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2019-08-08 31948 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1 Dhe LOT 2
(Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1)
202-18-7750-1-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GALANTERIA " SH.P.K.
601300750
2018-12-03 12625 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja e Kompleksit Memorial “ Adem Jashari “Prekaz- Skenderaj
253-17-2080-2-1-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

RITENDERIM- FURNIZIM ME MISH DHE PRODUKTE TE TIJA
70020-17-5108-1-2-1
SPITALI REGJIONAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja e hapsirave publike
634-18-6848-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N/A
N/A
N/A N/A

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky