2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma
UNITETI-20-6450-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-11-23 9780 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i Rrjeti te Ujësjellësit për 11 (njëmbëdhjete) Fshatrat e Komunës se Klinës - RITENDER
0-20-5739-5-1-1
CDI " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-11-12 1579926 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ
623-20-6225-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË ''Euro Project '' SH.P.K.
600045026
2020-11-13 107336 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Pajisje Mjekësore
(LOTO-I- 1)Furnizim me Video gastroscop për shtyllën ekzistuese Karl Storz-sasia-1cope.)
70020-20-6758-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Pajisje Mjekësore
(LOTO-II- 1)Sondë transrectale se bashku me gjilpërat udhërrëfyesin dhe goditësi (pishtolen)-sasia-1cope.)
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim më Sulfat Bakri dhë Permanganat Kaliumi
(Furnizim më Sulfat Bakri)
70433736-20-309-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-05-01 14460 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
(NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN)
634-20-4743-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
(NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Renovimi i shkollës Migjeni në Kllodernicë dhe Shkollës Anton Cetta në Skenderaj
643-20-7286-5-2-1
K.K. SKENDERAJ Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-12-21 29430 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
(NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2,)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
(NDERTIMI I KANALIZIMEVE ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kabllo me fibra optik
?-20-5239-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Astraplan SH.P.K.
810537920
2020-10-26 21004 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me paisje mjekesore sipas lloteve te ndara
(3000)
220-20-6743-1-3-6
SPITALI FERIZAJ E Medical Group SH.P.K.
811418153
2020-11-16 4782 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi i fushave sportive
657-20-2339-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-08-11 131485 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material higjenik
701-20-902-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-04-07 13990 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RTU Adaptimi në Nënstacionet 110kV të KOSTT-it
KOSTT-20-4024-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
24690247227
2020-12-16 111510 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

“Furnizimi me reagjent kimik tretësira & kripëra dhe materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese”
(Materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese)
201 13300-20-347-1-3-6
Dogana e Kosovës "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-04-08 1741 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Opremanje inventarom zgrade mesne zajednice Bistrica
641-20-2695-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-07-15 6528 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Xhamë për nevojat e NPB-së
1909466981031194-20-4660-1-3-6
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. Interplast SH.P.K.
810270471
2020-09-18 10803 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim urgjent me pako ushqimore - higjenike për familje në nevojë
615-20-1465-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-24 129147 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky