2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material te ngjyrosura-bronzë, mesig dhe baker per nevojat të punës në TCA
KEK-20-1260-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-05 19024 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Kubëzimi - LOT1 – Brrut dhe LOT2 – Orqushë
(LOT2 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Orqushë)
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-08-26 10192 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM ME MATRIAL SHPENZUES PËR STOMATOLOGJI
611-20-5847-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-10-28 5546 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Dru dhe pelet për institucionet arsimore dhe shëndetësoire
OB614-21-51-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2021-01-19 42440 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me vajra dhe yndyrna
(Furnizim me Vaj SAE 15W-40)
12997 12998-21-692-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " Ballkan Petrol " SH.P.K.
810080036
2021-04-16 85892 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me bulona dhe dado
KEK-20-834-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. RH SH.P.K.
811352864
2020-05-05 1785 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

ASFALTIMI I RRUGEVE LOKALE NE RUDICE
634-20-5477-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " Quality Asphalt " SH.P.K.
810114786
2020-11-02 59887 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me litarë çeliku për Minieren me Flotacion në Stan Terg.
12997 12998-20-1381-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2020-08-07 47714 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe printer për Ndërmarrjen Publike NPL PRISHTINA PARKING
600-20-2474-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-06-12 9206 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pjesë të kamionave
KRM-21-543-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2021-04-15 61917 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
(Lot 1-Ndertimi i rrugevëve Behlul Bajrami -rr Ali Hoxha ''-vazhdim ,rr''Prroi-vazhdim , Raza Palushi ne Budakove -Faza e dyte)
624-20-6238-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
(Lot -2-Nderimi I rrugeve lokale Brahim Avdyli ne Buzhale -Faza e dyte)
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material medicinal jashte LE per Vaskulare (set steril te sondes per ultraze)
701-20-554-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-04-01 6475 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

ENG Kamerë me të gjitha paisjet përcjellëse.
RTK-21-259-1-3-6
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK First Solution L.L.C.
811340504
2021-03-19 6032 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me bateri dhe pjese për makinat e pastrimit
KEK-21-261-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-04-07 9976 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

IEC104 Gateway për Monitorimin e Bllokut AK
KOSTT-20-4934-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-16 32992 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me ujë për pije.
TU-21-618-1-3-6
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. ADEA GROUP - SH.P.K.
811182857
2021-03-19 4275 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me MFP
KEK-20-8575-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. AWA SH.P.K.
811345976
2021-01-29 1635 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe menaxhimi me mbeturina
636-20-3686-2-3-6
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-08-20 8496 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma te jashtme TL per damper
KEK-20-6389-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-12-18 32422 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 6691 Zamena instalacije grejanja Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici | 2
4 298 Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së | 2
5 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
6 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
7 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
8 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
9 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
10 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2

Kontakt
Clicky