2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Rregullimi i hapësirave gjelbruese-publike
657-18-1648-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T. " BITI-COM "
600389333
2018-04-30 34312 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet
40800-18-1606-1-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT Malë Mala B.I.
811295197
2018-04-27 98780 €

Afatet kohore

Shërbimet e Bife-së për nevojat ë Komunes - Ritender
GRA618-17-4079-2-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Transporti i nxënsve të shkollave fillore me mësim te obliguar në territorin e Mitrovicës.
(Transporti nxënsve në relacionet si vijon me numrin total 113 nxënsa )
642-17-5496-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

“Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MKRS-së dhe Institucioneve në vartësi - 2021”
(Bashkepunetor profesional ne dekorim dhe teknik ne skenen e TKK-së)
207-21-756-2-2-1
MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Pastrimi I objektiti te jashtem dhe te brendshem
254-20-430-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Valmir Loshi B.I.
811226564
2020-06-26 9795 €

Afatet kohore

FURNIZIM ME DERIVATE TE NAFTES
62500-17-117-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Servisimi dhe Mirembajtja e Paijsjeve Mjekesore sipas lloteve te ndarra - Spitali Ferizaj
(Servisimi dhe Mirembajtja e Paijsjeve Mjekesore Anestezion LOT III)
220-20-1494-2-1-1
SPITALI FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i Bazamentit për Vendosjen e Busteve të Heronjve Emin, Nebih, Tahir dhe Beqir Meha në Prekaz
253-21-1026-5-3-6
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N.N.P. " Wenda "
600203939
2021-04-05 7846 €

Afatet kohore

Pranje službenih vozila
646-20-419-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Rrënimi i objekteve ndërtimore në territorin e Komunës së Deçanit
631-18-5013-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me pajisje të teknologjisë informative-AMKMK-Ritender
253-20-3961-1-3-6
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Kryerja e shërbimeve mbështetëse profesionale për nevojat e Komunës së Ferizajt.
656-20-7238-2-1-1
KOMUNA FERIZAJ " ECO & CONTO " SH.P.K.
810197138
2020-12-09 25496 €

Afatet kohore

RI TENDER - MIRËMBAJTJA & SERVISIMI I KAMERAVE PËR GJYKATEN THEMELORE NË MITROVICË ME DEGET E SAJ NË REXHIONIN E MITROVICES
38700-18-9243-2-2-1
GJYKATA THEMELORE MITROVICË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici
647-17-2546-1-1-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA Medical
600184121
2017-07-13 376860 €

Afatet kohore

Largimi i mbeturinave dhe hapja e sistemeve te kanalizimeve për nevoja të IRK-vë
202-20-1281-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

FURNIZIMI ME MATERIAL NDERTIMOR PER RASTE EMERGJENTE
633-17-3522-1-2-1
KOMUNA E ISTOGUT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ogradjivanje groblja u Partesu
658-18-4498-5-2-1
KOMUNA PARTESH N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë
643-20-5606-1-2-1
K.K. SKENDERAJ NIT CONSTRUCTION SH.P.K.
811317347
2020-11-19 65677 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky