3228/13003

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Afatet kohore

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

“Furnizim me pajise te TI-së - Server për MPB-ARC”
214-20-6569-1-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2020-12-18 21269 €

Afatet kohore

Rekonstrukcija krova obrazovnog centra u Lapljem Selu
GRA618-20-5631-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2020-10-21 14712 €

Afatet kohore

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Asfaltimi i rrugëve Musli Krasniqi - Siboc, Jusuf Pllana dhe K.Devojka - Plemetin
OB614-20-6403-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-11-06 67488 €

Afatet kohore

Furnizim me kalda
KM653-20-5382-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.N.P."B-ENGINEERING"
600756540
2020-10-21 15555 €

Afatet kohore

Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU
616-20-7879-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-12-18 112555 €

Afatet kohore

Izgradnje trotoara u Tomancu - deonica II
661-20-4990-5-2-1
KOMUNA RANILLUG " Ardhmëria" SH.P.K.
600085064
2020-10-02 12296 €

Afatet kohore

Furnizim me UPS për Kino-projektorin e kinemas
657-20-2632-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së.
33600-20-5028-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-11-06 21953 €

Afatet kohore

KYQJA NË RRJETIN ELEKTRIK E OBJEKTIT TË MUZEUT DHE SAHATË KULLES K.MALISHEVË
62500-20-8207-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2021-01-11 3590 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ndrqimit publik
617-20-7863-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-12-17 35070 €

Afatet kohore

“Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së” 2 Lote
(Lot 1)
00220-20-7515-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me pleh artificial
612-21-2309-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË "eor group " SH.P.K.
810872946
2021-05-19 9914 €

Afatet kohore

Furnizim me pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-20-5817-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Kanalizimi fekal në Rakinicë - faza 2 - Ritender
643-20-5335-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me matrial shpenzuës për mbrojtjen nga Covid-19
617-20-7935-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-12-17 47735 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me pijata gota lugë njëpërdorimëshe folije”
701-21-1617-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2021-04-20 9435 €

Afatet kohore

“Furnizim me paisje të kuzhinës”-IP’Albiona Asllani”Shtime
617-20-7653-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N/A
N/A
N/A N/A
Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1370

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

1035

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

761

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

495

Afatet kohore

308

Tender me poentim të çmimit

124

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

4

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

1
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 280
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 219
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 164
4" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 143
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 132
6KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 128
7KOMUNA FERIZAJ | 114
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 91
9KUVENDI I KOMUNËS | 90
10KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 80
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 5725 “Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të AZHB-së” | 5
2 6067 Cišcenje, pranje puteva i trotoara, zimsko i letnje održavanje puteva i razne intervencije u opštini Gracanica | 4
3 10331 Furnizim me pajisje shëndetësore për QKMF-në, në sektorin e diagnostifikimit (Rentgen, Mamograf, Ortopan). | 3
4 1471 Furnizim me gazra industriale për KEK-sh.a. | 3
5 11188 Restaurimi dhe Konservimi i Shtëpisë ku është kryer Masakra në Poklek te Vjetër-Drenas si dhe Ndërtimi dhe Restaurimi i Shtabit te UÇK-se ne Kosterrc-Skenderaj, faza II | 3
6 7086 Izrada dela trotoara sa zelenim površinama u ulici Kralja Petra I Opština Severna Mitrovica | 3
7 8884 Odrzavanje I ciscenje vozila | 3
8 11735 Prokurimi dhe shpërndarja e materialeve për rehabilitimin e instalimeve të bodrumit në hyrje të ndërtesave Beryl në Mitrovicën e Veriut Mitrovica | 3
9 1166 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
10 10364 Dekorimi i qytetit per fundvit | 3

Kontakt
Clicky