2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare
202-20-126-1-3-6
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-02-27 8998 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-4643-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " Burimi - E " Sh.p.k.
600084446
2020-10-27 27094 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me libra për koleksionet e BKK-së
90900-20-6073-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves NTP,,Artini "
600068838
2020-10-26 9041 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

“Furnizimi me certifikata të origjinës Eur.1”
201 13300-20-1569-1-3-6
Dogana e Kosovës MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-26 1200 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i instrumenteve gjeodozike,
KEK-20-7422-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " DWH-KOSOVA" SH.P.K.
600301204
2020-12-25 2856 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Servisiranje i održavanje vozila
660-21-579-2-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT N.T.SH. "AUTO - BEKA"
600160999
2021-04-27 3553 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me nafte dhe benzine
70433702-21-1160-1-2-1
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-20 10980 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me pemë dhe perime
KM653-20-261-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL Dauti Komerc SH.P.K.
810655524
2020-03-02 2160 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me Karburante
?-21-764-1-1-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-10 23400 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP
633-20-1996-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-06-26 14875 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
613-20-3675-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "FERIZI"
600338538
2020-09-01 125854 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka higijenske zaštitne opreme (Zaštitne maske, dezinfekciona sredstva itd.)
641-20-1096-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-04-08 31970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servsisimi i ngrohjes qendrore ne SHM Gjimnazi Ulpiana dhe SHFMU Emin Duraku Banullë
613-21-217-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Isa Dragaqina B.I.
810715170
2021-02-03 3334 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Participimi me donatorë Furnizim ma 3D Printer dhe Multiboard
KM653-20-8038-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.
600046991
2020-12-18 30240 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-21-814-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Comet SH.P.K.
810806937
2021-04-14 19765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Reklamime online, publikimi i artikujtve të sponzorizuar të KRU Gjakova dhe përcjellja e tyre mediave të tjera.
KRURGJA-20-59-2-3-6
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K.
600115928
2020-02-21 3600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim te pajisjeve te rrjetit (Firewall dhe Switch
250-20-4112-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-09-15 67496 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tender Mirëmbajtja e softuerit
221-21-1238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Art House SH.P.K.
810542151
2021-04-02 5239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me module elektronike për kontrollorin MAUELL dhe rregullimi i kontrollorit ne B1
KEK-20-1046-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË
811384049
2020-08-26 115000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
216-20-7994-2-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky